POPULAR MANGA THIS MONTH

LATEST UPDATES -

READ MANGA ONLINE

Solo Leveling 5

Solo Leveling

Sung-Lak Jang

Vol.2 Chapter 142 32 mins ago

Vol.2 Chapter 141 Feb 25,2021

Vol.2 Chapter 140 Feb 18,2021

Androids Have No Blood 4.6

Androids Have No Blood

황동

Chapter 12 33 mins ago

Chapter 11 2 hour ago

Chapter 10 Feb 23,2021

One Take 5

One Take

Applepie, KIM COOKIE

Chapter 0 37 mins ago

Best Friends 4.4

Best Friends

Habinu (하빈유)

Chapter 19 1 hour ago

Chapter 18 Feb 23,2021

Chapter 17 Feb 23,2021

Divine Emperor 4.5

Divine Emperor

WenYuan Culture,闻源文化

Chapter 94 2 hour ago

Chapter 93 2 hour ago

Chapter 92 Feb 28,2021

Infinite Apostles And Twelve War Girls 4.6

Infinite Apostles And Twelve War Girls

酸奶丸子/SF轻小说, Lukezrc

Chapter 86 2 hour ago

Chapter 85 2 day ago

Chapter 84 3 day ago

Martial inverse 4.6

Martial Inverse

Iciyuan 动漫&,艾鲁猫

Chapter 58 2 hour ago

Chapter 57 3 day ago

Chapter 56 Feb 27,2021

Tales Of Herding Gods 4.4

Tales Of Herding Gods

Chapter 27 2 hour ago

Chapter 26 Feb 28,2021

Chapter 25 Feb 27,2021

World’s Beginning Golden Crow 4.4

World’S Beginning Golden Crow

阿柯文化

Chapter 49 2 hour ago

Chapter 48 2 day ago

Chapter 47 3 day ago

Against the Gods 4.6

Against The Gods

Xiao Qi, Huo Xing Yin Li

Chapter 305 2 hour ago

Chapter 304 3 day ago

Chapter 303 Feb 28,2021

Anti-Gods Dragon System 4.2

Anti-Gods Dragon System

Ming rou

Chapter 64 2 hour ago

Chapter 63 3 day ago

Chapter 62 Feb 27,2021

Yi Shen Dang Guan 4.3

Yi Shen Dang Guan

Updating

Chapter 7 2 hour ago

Chapter 6 Feb 23,2021

Chapter 5 Feb 19,2021

The Immortal Emperor Luo Wuji has returned 4.8

The Immortal Emperor Luo Wuji Has Returned

大魔王漫画

Chapter 20 2 hour ago

Chapter 19 Feb 23,2021

Chapter 18 Feb 22,2021

I Am a Great God 4.3

I Am A Great God

Shen Si Comics

Chapter 94 2 hour ago

Chapter 93 2 day ago

Chapter 92 Feb 27,2021

Daddy From Hell 4.3

Daddy From Hell

Alan Suace

Chapter 138 2 hour ago

Chapter 137 2 hour ago

Chapter 136 2 hour ago

Dr. Queen 1.8

Dr. Queen

Jihwan Lee

Chapter 2 2 hour ago

Chapter 1 Jan 03,2021

I'm An Evil God 4.7

I'm An Evil God

Shidai man wang

Chapter 129 2 hour ago

Chapter 128 2 hour ago

Chapter 127 Feb 22,2021

King of Apocalypse 3.7

King Of Apocalypse

ENG

Chapter 251 2 hour ago

Chapter 250 2 hour ago

Chapter 249 2 day ago

School Flower Master 4.2

School Flower Master

Updating

Chapter 99 2 hour ago

Chapter 98 2 hour ago

Chapter 97 2 day ago

Peerless Alchemist 4.8

Peerless Alchemist

Ye Bei

Chapter 123 2 hour ago

Chapter 122 Feb 25,2021

Chapter 121 Feb 24,2021

You Should Marry My Mommy 3.9

You Should Marry My Mommy

Updating

Chapter 14 16 hour ago

Chapter 13 16 hour ago

Chapter 12 2 day ago

Beauty and the Beasts 4.7

Beauty And The Beasts

CHINA READING

Chapter 213 3 hour ago

Chapter 212 2 day ago

Chapter 211 Feb 18,2021

Dominate the Three Realms 4.6

Dominate The Three Realms

Zhang Yue

Chapter 108 3 hour ago

Chapter 107 Feb 22,2021

Chapter 106 Feb 21,2021

Divine Hero’s Skyfall System 4

Divine Hero’S Skyfall System

Updating

Chapter 138 3 hour ago

Chapter 137 1 day ago

Chapter 136 2 day ago

Rebirth Of The Urban Immortal Cultivator 4.3

Rebirth Of The Urban Immortal Cultivator

Daxingdao Anime,Shili Jianshen,Uncle Zhong

Chapter 556 3 hour ago

Chapter 555 3 day ago

Chapter 554 Feb 26,2021

I Have a Dragon in my Body 4.3

I Have A Dragon In My Body

岛上Project

Chapter 313 3 hour ago

Chapter 312 3 day ago

Chapter 311 Feb 27,2021

Matchless Emperor 4.6

Matchless Emperor

Two dimensional animation

Chapter 148 3 hour ago

Chapter 147 3 day ago

Chapter 146 Feb 27,2021

Heavenly God Mnemonic 4.6

Heavenly God Mnemonic

Musician culture - 乐匠文化

Chapter 96 3 hour ago

Chapter 95 2 day ago

Chapter 94 2 day ago

One Sword Reigns Supreme 4.5

One Sword Reigns Supreme

二次元动漫

Chapter 89 3 hour ago

Chapter 88 3 day ago

Chapter 87 Feb 27,2021

Otherworldly Evil Monarch 4.6

Otherworldly Evil Monarch

Fengling tianxia

Chapter 104 3 hour ago

Chapter 103 2 day ago

Chapter 102 Feb 25,2021

The Strongest Golden Kidney System 4.3

The Strongest Golden Kidney System

(仙娱文化 箫勺映画)

Chapter 65 3 hour ago

Chapter 64 2 day ago

Chapter 63 Feb 26,2021

The Emperor Reverses Time 4.9

The Emperor Reverses Time

Hwayoung

Chapter 7 3 hour ago

Chapter 6 Feb 25,2021

Chapter 5 Feb 22,2021

The Legendary Mechanic 4.8

The Legendary Mechanic

齐佩甲, 西阳 FDL

Chapter 11 3 hour ago

Chapter 10 Feb 24,2021

Chapter 9 Feb 22,2021

The Reverent Saint, Luo Wuji 3.9

The Reverent Saint, Luo Wuji

大魔王漫画

Chapter 20 3 hour ago

Chapter 19 3 hour ago

Chapter 18 Feb 22,2021

Back To Rule Again 4.1

Back To Rule Again

Rose Office

Chapter 105 3 hour ago

Chapter 104 3 day ago

Chapter 103 Feb 24,2021

Magician From the Future 4.2

Magician From The Future

Green cream anime,Qing bing

Chapter 88 3 hour ago

Chapter 87 Feb 27,2021

Chapter 86 Feb 27,2021

Do Snakes Eat Flowers? 4.1

Do Snakes Eat Flowers?

So Naeum (소나음)

Chapter 1 3 hour ago

Chapter 0 Feb 23,2021

I Became the Ugly Lady 4.7

I Became The Ugly Lady

정하임

Chapter 28 3 hour ago

Chapter 27 3 day ago

Chapter 26 Feb 24,2021

Money Relations with the God of Wealth 4.1

Money Relations With The God Of Wealth

Three Rivers of Painting

Chapter 3 3 hour ago

Chapter 2 Feb 24,2021

Chapter 1 Feb 03,2021

The Golden Haired Elementalist 4.7

The Golden Haired Elementalist

글비&,amp,도막

Chapter 45 3 hour ago

Chapter 44 Feb 24,2021

Chapter 43 Feb 17,2021

<< MORE >>

content notification

CANCEL